Predoiu: Voi continua lupta împotriva corupției

Agerpres

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, îşi propune să continue şi să accelereze reformele iniţiate de predecesorii săi în direcţia garantării independenţei justiţiei, îmbunătăţirea sistemului judiciar şi reforma cadrului instituţional.

‘Voi sprijini în continuare accelerarea luptei împotriva corupţiei şi a criminalităţii organizate. Sunt conştient de importanţa remedierii unor deficienţe apărute în procesul reformei, cu atât mai mult cu cât acestea ne-au fost semnalate în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare’, a afirmat Predoiu, la finalul ceremoniei de predare-primire a mandatului de ministru al Justiţiei.

Noul ministru al Justiţiei a dat asigurări partenerilor europeni ai României că va acorda o atenţie specială garantării independenţei actului de Justiţie şi apărării acestuia de orice ingerinţe politice neconstituţionale.

‘Asigur partenerii europeni de determinarea mea pentru atingerea obiectivelor asumate. Ca ministru independent politic voi acorda o atenţie specială garantării independenţei actului de Justiţie şi apărării acestuia de orice ingerinţe politice neconstituţionale’, a declarat Predoiu. El a precizat că este conştient de obligaţiile asumate în acest mandat, mai ales că durata lui este una foarte scurtă. ‘Sunt conştient de obligaţiile pe care mi le-am asumat prin acceptarea acestui mandat. Este evident că durata mandatului meu este foarte limitată în timp în raport cu amploarea, importanţa şi complexitatea reformelor iniţiate în domeniul Justiţiei. Această împrejurare va impune necesitate, alcătuirea unei agende de priorităţi a ministerului pentru perioada imediat următoare’, mai spus noul ministru al Justiţiei.

‘Solicit public tuturor partidelor politice să sprijine continuarea şi accelerarea reformelor în justiţie, combaterea corupţiei şi a criminalităţii organizate prin discutarea şi convenirea acelor soluţii care să permită trecerea prin Parlament a legilor reformei. Succesul acestor reforme nu poate fi decât al întregii clase politice, al întregii societăţi în ansamblu’, a afirmat Cătălin Predoiu, la finalul ceremoniei de predare-primire a mandatului. El a precizat că porneşte în activitatea sa de la premisa că reforma justiţiei este un obiectiv de interes general, motiv pentru care va acorda o maximă atenţie colaborării cu celelalte instituţii ale statului român – Parlamentul, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public, Guvernul şi Administraţia Prezidenţială. ‘Adresez un mesaj de deschidere şi colaborare pentru accelerarea reformelor către toţi profesioniştii care lucrează în sistem şi care contribuie la bunul mers al justiţiei, judecători, procurori şi deopotrivă avocaţi, notari, executori judecătoreşti, grefieri şi mediatori’, a afirmat Cătălin Predoiu.

În opinia sa, sprijinul instituţiilor politice este important, iar efortul sistemului însuşi de a se reforma este ‘crucial’. ‘Sunt convins că sunt suficiente forţe latente care, odată declanşate în direcţia reformei, vor contribui la reuşita acesteia’, a subliniat Predoiu. În ceea ce priveşte Ministerul Justiţiei, Cătălin Predoiu a precizat că va acorda atenţie profesionalizării şi eficientizării actului administrativ. ‘După cum ştiţi, vin din mediul privat, extrem de dur şi concurenţial, în care am învăţat importanţa unui management performant. Voi fi deschis cooperării cu toţi specialiştii ministerului în găsirea celor mai bune soluţii pentru eficientizarea activităţii acestuia. Voi fi intransigent cu orice derogare de la un spirit dinamic şi profesionist pe care trebuie să-l imprimăm acţiunii noastre comune. În activitatea mea voi aplica principiul potrivit căruia pentru a te bucura de drepturile care ţi se cuvin trebuie să-ţi onorezi în prealabil obligaţiile asumate’, a mai spus ministrul Justiţiei.


martie 2008- Prima conferință de presă în calitate de ministru al Justiției

Print Friendly, PDF & Email