Declarația noului ministru al justiției, Cătălin Predoiu, după preluarea oficială a mandatului

Antena 3

Cătălin Predoiu: Vă mulţumesc, în primul rând, tuturor celor care aţi venit astăzi, pentru onorata prezenţă, şi promit că voi fi extrem de succint. Aş vrea să încep prin a mulţumi încă o dată domnului ministru Meleşcanu pentru sprijinul colegial acordat în preluarea lucrărilor curente din minister. Sunt conştient de obligaţiile pe care mi le-am asumat prin acceptarea acestui mandat, în urma nominalizării făcute de către primul ministru şi învestirii de către preşedinte, cărora le mulţumesc încă o dată pentru încrederea acordată. Este evident că durata mandatului meu este limitată în timp, în raport cu amploarea, importanţa şi complexitatea reformelor iniţiate în domeniul justiţiei. Această împrejurare va impune cu necesitate alcătuirea unei agende de priorităţi a ministerului pentru perioada imediat următoare. Voi continua şi accelera reformele iniţiate de predecesorii mei în direcţia garantării independenţei justiţiei, garantării accesului cetăţenilor la actul de justiţie prin îmbunătăţirea funcţionării sistemului judiciar şi reforma cadrului instituţional. De asemenea, voi sprijini şi continuarea şi accelerarea luptei împotriva corupţiei şi a criminalităţii organizate. Sunt conştient de importanţa remedierii unor deficienţe apărute în procesul reformei, cu atât mai mult cu cât acestea ne-au fost semnalate în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare. Mesajul pe care înţeleg să-l transmit către Comisia Europeană cu această ocazie este unul de totală deschidere şi cooperare şi asigur partenerii noştri europeni de determinarea mea pentru atingerea obiectivelor asumate. Ca ministru independent politic, voi acorda o atenţie specială garantării independenţei actului de justiţie şi apărarea acestuia de orice ingerinţe politice neconstituţionale. Plec în activitatea mea de la premisa că reforma justiţiei este un obiectiv de interes general. De aceea, voi acorda o maximă atenţie colaborării cu toate celelalte instituţii implicate. Solicit public tuturor partidelor politice să sprijine continuarea şi accelerarea reformelor în justiţie şi pentru combaterea corupţiei şi a criminalităţii organizate, prin discutarea şi convenirea acelor soluţii care să permită trecrea prin parlament a legilor reformei. Succesul acestor reforme nu poate fi decât al întregii clase politice, al întregii societăţi în ansamblu. Nu mai puţin, adresez un mesaj de deschidere şi colaborare în accelerarea reformelor către toţi profesioniştii în sistem şi contribuie la bunul mers al justiţiei: judecători, procurori şi, deopotrivă, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, grefieri, mediatori. Sprijinul instituţiilor politice este important, dar efortul sistemului însuşi de a se reforma este crucial. Sunt convins că există suficiente forţe latente, care odată declanşate în direcţia reformei, vor contribui la reuşita acesteia. În ceea ce priveşte activitatea operativă a ministerului, voi acorda atenţie profesionalizării şi eficientizării actului administrativ. După cum ştiţi, vin din mediul privat, un mediu extrem de dur şi concurenţial, în care am învăţat importanţa unui management profesionist. Voi fi deschis cooperării cu toţi specialiştii ministerului în găsirea celor mai bune soluţii pentru eficientizarea activităţii acestuia. Voi fi intransigent cu orice derobare de la un spirit dinamic şi profesionist, pe care trebui să-l imprimăm acţiunii noastre comune. În activitatea mea, voi aplica principiul potrivit căruia, pentru a te bucura de drepturile care ţi se cuvin, trebuie să-ţi onorezi în prelabil obligaţiile asumate. În încheiere aş dori să fac o serie de precizări de ordin personal. Vă informez că astăzi am semnat cererea mea de suspendare din exerciţiul profesiei de avocat, adresată Consiliului Baroului Bucureşti, şi cererea de suspendare din calitatea de membru al Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, adresată preşedintelui Uniunii Naţionale a Barourilor din România. De asemenea, tot astăzi am semnat actul de înstrăinare a părţilor mele de capital şi de industrie, deţinute la Societatea Civilă de Avocaţi „Zamfirescu, Racoţi, Predoiu”. În sfârşit am semnat renunţare la mandatul meu de membru al Consiliului de Adminsitraţie al Casei de Economii şi Consemnaţiuni, CEC, S.A. De asemenea, pentru a clarifica o serie de întrebări apărute, menţionez că în anul 1991 am semnat o adeziune de membru al PNL – Aripa Tânără. Am frecventat întrunirile politice ale acestui partid pe parcursul anului 1991-1992. Ulterior anului 1992, m-am dedicat exclusiv profesiei de avocat şi, ulterior, şi carierei universitare. În anul 1993, după cum ştiţi, PNL – Aripa Tânără şi-a încetat existenţa juridică. În prezent nu sunt membru al niciunui partid politic. Îmi revendic, însă, apartenenţa la ideile şi principiile liberalismului economic şi politic promovat de PNL. Am convingerea că în actuala etapă de dezvoltare politică şi constituţională a ţării, ministrul justiţiei trebuie să fie un profesionist independent politic. Această convingere, precum şi dorinţa de a-mi servi ţara, au fost singurele motive care au făcut să accept onoranta şi dificila sarcină de ministru al justiţiei. Pentru alte aspecte tehnice care ţin de activitatea ministerului, voi prelua întrebările dumneavoastră, numai după o prealabilă şi atentă evaluare a problematicii ministerului la zi. Vă mulţumesc pentru înţelegere şi pentru prezenţă.


Print Friendly, PDF & Email